Сертификати
Сертификати

Само анализ може да докаже качеството на меда. Ето какво показва анализа на ИСТИНСКИЯ НАТУРАЛЕН МЕД. Без подхранване, без преработка, без нагряване, без добавки, без разреждане...

* ДИАСТАЗНА АКТИВНОСТ По БДС диастазното число трябва да е по-високо от 8. За акациевия мед са характерни по-ниски стойности. Непреработван пчелен мед с диастазно число по-ниско от 9 се счита за некачествен. Отсъствието на диастаза в меда показва, че медът е силно загряван, съхраняван продължително време, фалшифициран или смесен с глюкозо-фруктозен сироп.

* ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ В качествения мед водното съдържание е от 16 до 20%. Установено е, че мед с по-високо от 20% водно съдържание или така нареченият ”незрял мед” се вкисва бързо.

*ЗАХАРОЗА По БДС стойностите трябва да са под 5. Повишеният процент на захароза (над 8) е сигнал за некачественост и доказателство, че медът е получен по неестествен път.

* РЕДУЦИРАНИ ЗАХАРИ Количеството редуциращи захари – предимно глюкоза и фруктоза в полифлорния пчелен мед варират от 70-71 до 80-81 % при средна стойност – 73,5 %. По БДС стойностите на редуцираните захари за нектарните видове трябва да са над 68. Редуцираните захари са критерий за качеството на пчелния мед.

* ХМФ (ХидроксиМетилФурфурол) По БДС стойността на ХМФ не трябва да е повече от 40. ХМФ се смята за вредно за здравето на човек вещество, но е естествена съставка на меда, която трябва да се подържа във възможно най-ниски стойности. Количеството на ХМФ се увеличава при нагряване, при продължително съхраняване и при добавяне към меда на инвертна захар.