За нас

Пчелинът ни е разположен в западната част на Лудогорското плато! Кошерите ни са разположени в широколистна (иглолистна/ смесена) гориста местност! Оптималната надморска височина и умереноконтиненталният климат благоприятстват флората в ареала, което придава на нашия мед уникалните му свойства!